Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1348 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет реши:

1. Одобрява сключеното на 19.02.2015 г. Споразумение за сътрудничество между Община Русе, Национален съюз на трудово–производителните кооперации, Регионален съюз на трудово–производителните кооперации – Русе и Трудово–производителните кооперации „Прогрес”, „Солидарност” и „Съгласие”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)