Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1348

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1348
Прието с Протокол № 64/13.10.2011 г.

На основание чл. 42, ал. 6 и ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Николово Виолета Пеева Димитрова, на длъжност секретар в кметство с. Николово, за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет.
2. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Тетово Жасмина Иванова Стоименова, на длъжност секретар в кметство с. Тетово, за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет.
3. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Бъзън Катерина Огнянова Георгиева, на длъжност секретар в кметство с. Бъзън, за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет.
4. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Сандрово Антоанета Николова Йорданова, на длъжност секретар в кметство с. Сандрово, за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет.
5. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Червена вода Людмила Белчева Георгиева, на длъжност секретар в кметство с. Червена вода, за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет.
6. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Басарбово Милена Стойчева Христова, на длъжност секретар в кметство с. Басарбово, за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет.
7. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Ново село Пламенка Николова Иванова, на длъжност секретар в кметство с. Ново село, за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет.
8. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Хотанца Ралица Косева Денева, на длъжност секретар в кметство с. Хотанца, за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет.
9. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Просена Милена Пеева Йорданова, на длъжност секретар в кметство с. Просена, за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет.

Настоящото решение влиза в сила от 14.10.2011 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)