Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1349

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1349
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.92 ал.1 и ал.2 от Закона за горите, чл.9 от  Закона За местните данъци и такси,Постановления на МС 266/03.12.1998год, с   отразената   деноминация  от 05.07.1999год.,№220/24.08.2004 год., № 94 /29.05.2000   год.     и      отразените      последвали    изменения, чл. 92 т.1,2,3   от  Наредба № 1 на Общински  съвет Русе,Общинският съвет Русе реши:
Изтегли цялото решение