Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1350 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява подписаният МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и община Русе, с цел реализиране на съвместни дейности и мерки, насочени към удовлетворяване на потребностите на децата и семействата – бежанци и мигранти в България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)