Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1350

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1350
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Одобрява подробна схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ
за зона „Б” /пл. „Свобода”/ заедно със Специфични правила при поставяне на преместваеми обекти на територията на площад „Свобода” – Русе.

2. Одобрява промяна в Специфични правила при поставяне на преместваеми обекти за зона „В” – по ул. „Александровска” от площад „Свобода” до бул. „Цар Освободител”, приети с Решение № 907 на Общински съвет Русе, прието с протокол № 44/ 31.03.2006 г.