Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1351

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1351
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 70, ал.2 и  чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Русе реши:
1.  Да бъде одобрена:„ Схема към ПЗ на с. Басарбово, община Русе, одобрен със заповед   № 701 / 30.04.1977г на Кмета на Община Русе за въздушна кабелна далекосъобщителна мрежа на „ К И С „ АД – гр. Русе „.