Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1353

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1353
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 и във връзка с чл. 44, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет Русе реши:
Приема предложения отчет.
Задължава Кмета на Община Русе да внесе подробна информация за неизпълнените решения от мандат 2003 – 2007 г.