Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1355 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе за второто тримесечие и месец юли на 2015 г., както следва:
– 23.04.2015 г.
– 21.05.2015 г.
– 18.06.2015 г.
– 16.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)