Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1355 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с обект за изпълнение на инвестиция Център за подкрепа за личностно развитие – общежитие за средношколци, находящ се на бул. „Липник“, Източна промишлена зона, гр. Русе, с идентификатор 63427.8.1307.2, съгласно АПОС №7295/04.07.2014 г. по процедура № BG-RRP-1.011 “Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, по Националния план за възстановяване и устойчивост.
  2. Обектът на инвестиция Център за подкрепа за личностно развитие – общежитие за средношколци, гр. Русе ще продължи да функционира като такъв (общежитие) и няма да бъде закрит за период не по-малък от 5 години след крайното разплащане към бенефициента/крайния получател на финансовия ресурс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)