Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1355

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1355
Прието с Протокол № 62/06.07.2007 г.

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.6 ал.5 от ПМС №168/07.07.2006 г., Общинският съвет реши:

1. Определя диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата в делегираните от държавата дейности и заведения във функция „Социално осигуряване и грижи”, считано от 01.01.2007 и 01.07.2007 година, както следва:

ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ”

 

Бюджетна дейност
/ Социално заведение /

Численост – щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г.
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2007г.
лева

Ср. за РЗ
2007 г.лева
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

Д-ст 546 – Специализирани институции за предоставяне на социални услуги
Дом за деца „Надежда”
Дом за деца „Р.Гатева”
Дом за деца „Д.Басарбовски

 

36
17
22

 

 

323,06
351,94
345,63

 

 

355,35
387,13
380,19

 

 

146 536
75 385
95 807