Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1356

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1356
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 и чл.54 ал.3  ЗМСМА, чл.134 ал.1 ТЗ и чл.10 ал.1 т.12  от  Наредба №9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Да се направи допълнителна парична вноска поради временна необходимост от парични средства в размер на 20 000 лв. по сметката на „Изкуство-ДВ” ЕООД за срок от 6 /шест/ месеца.
Средствата за допълнителна вноска в размер на 20 000 лв., съгласно т.1 да се осигурят от специалния фонд по чл.10 ал.1 т.3 от ЗПСК.