Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1358 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет – Русереши:

1.Дава съгласие Община Русе да предостави дарение на Тараклийски район в Република Молдова сумата на 3970 лв. /три хиляди деветстотин и седемдесет лева/ получени от проведената благотворителна кампания за изграждане на паметник на Васил Левски в град Тараклия.

2.Общинска администрация да изготви и Кмета на Община Русе да подпише договор за дарение при условията на точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)