Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1359

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1359
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА  и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

               Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.31 от ПМС  20/02.02.2007 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 1207 от 09.02.2007 г., както следва:

                Общинска администрация отдел „Наемни отношения”  – Ирена Ангелова Ангелова – главен специалист – билети, считано от 07.05.2007 г. на мястото на Виолета Великова Ганчева
      
               Функция “Образование”
               ОДЗ „Приказен свят” Николово – Светлана Димитрова Йорданова – счетоводител – билети, считано от 07.05.2007г. на мястото на Василка Рафаилова Минкова – счетоводител
                ЦДГ „Минзухарче” Басарбово – Галина Петкова Бъчварова – счетоводител – билети, считано от 01.06.2007 г. на мястото на Галя Димитрова Енчева

                Функция „Социално осигуряване и грижи”
                Дом за деца „Надежда” – считано от 01.03.2007 г.
                Мария Константинова Йорданова – директор – карта
                Здравка Бориславова Димитрова – гл.счетоводител – карта
                Илка Иванова Атанасова – ЗАТС – карта