Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 136

РЕШЕНИЕ № 136

Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

  1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи” както следва:

№ на ПИ

местност

ползвател

стойност в лв

1.

7

Акациите

Генка Петрова Дочева

136,00

2.

511

Астарджийка

Пенка Пенкова Цонева и Румен Илиев Димитров

406,00

3.

49

Буйна Яна

Васил Върбанов Даскалов и МаргаритаПетрова Димитрова

446,37

4.

1786

Липака 5

Н-ци на Алекси Бахнев Алексиев

300,53

5.

2387

Батмиш 1

Кирил Темелков Патриков

217,39

6.

1523

Батмиш 2

Боянка Колева Мирчева

269,30

7.

108

Куну Бунар

Илия Александров Тодоров

717,22

8.

116

Куну Бунар

Н-ци на Савчо Иванов Гергов

267,00

9.

283

Куну Бунар

Димитър Цонков Ангелов

356,00

10.

27

Люляците-КР 501

Спас Христов Спасов

157,00

11.

87

Люляците-КР501

Атанас Александров Атев

285,00

12.

103

Люляците-КР501

Стефко Драганов Стоименов

338,00

13.

924

Люляците-КР501

Иван Кирилов Николов

166,40

14.

923

Люляците-КР501

Павлина Кирилова Камбушева

219,86

15.

654

Люляците-КР501

Н-ци на Христо Тодоров Христов

259,38

16.

105

Люляците-КР181

Начко Петров Начков

90,00

17.

106

Люляците-КР181

Иван Йорданов Иванов

87,00

18.

81

Люляците-КР181

Добромир Пенчев Йорданов

120,00

19.

108

Люляците-КР181

Кръстинка Христова Атанасова

103,00

20.

78

Люляците-КР181

Дочка Стефанова Велчева

82,00

21.

301

Люляците-КР181

Йорданка Димитрова Гъркова

98,09

22.

230

Люляците-КР180

Тодорка Неделчева Стоянова

86,70

23.

425

Люляците-КР180

Георги Христов Минчев

102,38

24.

424

Люляците-КР180

Тодорка Пенева Цоневска

101,60

25.

167

Люляците-КР181

Стефка Борисова Стайкова

95,57

26.

1003

Моравата

Стоянка Цонева Илиева

288,18

27.

1240

Чучулига2

Иван Флоров Спасов

374,57

28.

228

Касева чешма

Кирил Станчев Иванов

448,79

29.

854

Касева чешма

Борислав Николов Гичев

242,17

30.

624

Касева чешма

Евгения Стефанова Сивчева

257,00

31.

950

Караманлийка

Милена Иванова Димова

293,26

32.

949

Караманлийка

Ивайло Димчев Нанков

356,57

33.

1136

Караманлийка 1

Н-ци на Димитър Георгиев Екзеров

257,28

34.

1326

Караманлийка

Величка Георгиева Витанова

250,64

35.

250

Астарджийка

Георги Флоров Иванов

210,00

36.

252

Астарджийка

Н-ци на Петко Станков Станков

212,00

37.

251

Астарджийка

Йордан Цонев Иванов

222,00

38.

269

Астарджийка

Прокопи Иванов Прокопиев

194,00

39.

253

Астарджйка

Илийчо Русанов Димитров

208,00

40.

254

Астарджийка

Татяна Пейкова Гогичева

207,00

41.

255

Астарджийка

Йордан Стефанов Стоянов

202,00

42.

256

Астарджийка

Н-ци на Трифон Николов Йорданов

212,00

43.

257

Астарджийка

Любомир Недялков Иванов

199,00

44.

258

Астарджийка

Махмуд Мустафов Мухаремов

224,00

45.

262

Астарджийка

Илия Драгошинов Цанев

263,00

46.

263

Астарджийка

Тодорка Христова Цакова

249,00

47.

264

Астарджийка

Георги Иванов Георгиев

204,00

48.

265

Астарджийка

Н-ци на Киро Радев Митев

188,00

49.

266

Астарджийка

Н-ци на Георги Николов Банчев

195,00

50.

268

Астарджийка

Иван Димитров Иванов

190,00

51.

260

Астарджийка

Димитър Драганов Йорданов

305,00

52.

261

Астарджийка

Н-ци на Димитър Петров Ангелов

276,00

53.

420

Астарджийка

Кина Василева Минкова

312,00

54.

421

Астарджийка

Н-ци на Янка Атанасова Гълчанова

260,00

55.

422

Астарджийка

Ангел Георгиев Кънчев

355,00

56.

415

Астарджийка

Георги Петров Грозданов

205,00

57.

416

Астарджийка

Атанас Йорданов Атанасов

198,00

58.

418

Астарджийка

Иван Танев Минков

316,00

59.

423

Астарджийка

Марин Антонов Тошев

314,00

60.

425

Астарджийка

Стефанка Маринова Стойкова

324,00

61.

426

Астарджийка

Методи Иванов Бабукчиев

213,00

62.

427

Астарджийка

Йорданка Димитрова Йорданова

204,00

63.

411

Астарджийка

Иван Йорданов Иванов

203,00

64.

412

Астарджийка

Иван Иванов Иванов

210,00

65.

413

Астарджийка

Йордан Симеонов Йорданов

204,00

66.

414

Астарджийка

Емил Петров Цветков

199,00

67.

428

Астарджийка

Иван Георгиев Флоров

209,00

68.

429

Астарджийка

Стоянка Неделчева Василева

223,00

69.

430

Астарджийка

Йордан Дончев Георгиев

224,00

70.

431

Астарджийка

Беревой Рачев Христов

204,00

71.

156

Астарджийка

Георги Георгиев Минчев

198,00

72.

157

Астарджийка

Георги Миланов Георгиев

200,00

73.

158

Астарджийка

Христо Костов Бенеков

206,00

74.

159

Астарджийка

Иван Минчев Русанов

205,00

75.

160

Астарджийка

Елена Тодорова Георгиева

211,00

76.

161

Астарджийка

Димитър Димитров Темелков

215,00

77.

162

Астарджийка

Н-ци на Георги Иванов Георгиев

196,00

78.

163

Астарджийка

Пейчо Цанев Иванов

200,00

79.

166

Астарджийка

Петко Великов Петков

220,00

80.

168

Астарджийка

Стефан Янков Михайлов

238,00

81.

169

Астарджийка

Н-ци на Веселин Георгиев Абрашев

243,00

82.

170

Астарджийка

Стефан СтанчевХинев

240,00

83.

172

Астарджийка

Ченю Атанасов Недев

242,00

84.

173

Астарджийка

Кирил Петров Кирков

254,00

85.

175

Астарджийка

Кольо Иванов Колев

217,00

86.

176

Астарджийка

Тотю Христов Тотев

205,00

87.

177

Астарджийка

Георги Атанасов Христов

199,00

88.

178

Астарджийка

Иван Станков Ангелов

209,00

89.

179

Астарджийка

Христо Георгиев Христов

206,00

90.

180

Астарджийка

Валери Цветанов Ангелов

205,00

91.

181

Астарджийка

Драган Димитров Георгиев

199,00

92.

182

Астарджийка

Йордан Пенев Ненов

200,00

93.

183

Астарджийка

Пеньо Йорданов Ненов

210,00

94.

184

Астарджийка

Маргарита Тодорова Кирчева

165,00

95.

185

Астарджийка

Н-ци на Анка Димитрова Гърчева

261,00

96.

186

Астарджийка

Гергина Иванова Мирчева

209,00

97.

187

Астарджийка

Донка Иванова Тотева

198,00

98.

189

Астарджийка

Н-ци на Георги Стефанов Георгиев

212,00

99.

191

Астарджийка

Стати Недев Статев

195,00

100

192

Астарджийка

Румяна Йорданова Иванова

203,00

101

193

Астарджийка

Иван Стоянов Иванов

213,00

102

209

Астарджийка

Кръстю Димитров Кръстев

192,00

103

210

Астарджийка

Иван Симеонов Великов

143,00

104

211

Астарджийка

Маринка Великова Атанасова

173,00

105

212

Астарджийка

Димо Стоилов Чапаров

192,00

106

213

Астарджийка

Александър Йорданов Атанасов

188,00

107

214

Астарджийка

Петър Тодоров Петров

205,00

108

215

Астарджийка

Йордан Савов Иванов

197,00

109

216

Астарджийка

Кръстю Стоянов Кръстев

204,00

110

217

Астарджийка

Илка Митева Иванова

225,00

111

218

Астарджийка

Веска Христова Иванова

205,00

112

219

Астарджийка

Велико Йорданов Атанасов

201,00

113

220

Астарджийка

Йордан Радев Йорданов

196,00

114

195

Астарджийка

Симеон Маринов Симеонов

228,00

115

196

Астарджийка

Цанко Георгиев Ганчев

210,00

116

197

Астарджийка

Василка Дилкова Богатцка

211,00

117

198

Астарджийка

Марийка Петрова Ганчева

197,00

118

199

Астарджийка

Теменужка Петкова Иванова

192,00

119

200

Астарджийка

Васил Димитров Василев

335,00

120

201

Астарджийка

Христо Колев Христов

284,00

121

203

Астарджийка

Димитър Тодоров Ташков

256,00

122

206

Астарджийка

Иван Петров Иванов

200,00

123

207

Астарджийка

Йордан Петров Иванов

236,00

124

223

Астарджийка

Тодор Йорданов Колев

206,00

125

224

Астарджийка

Йордан Николов Бежанов

218,00

126

227

Астарджийка

Симеонка Спасова Димитрова

225,00

127

230

Астарджийка

Димитър Минков И