Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1360

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1360
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21 ал.1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , Общинският съвет реши:

1. Увеличава групите в детска ясла № 5 и № 9  от 3 на 4 групи. Откриването на нова група в Детска ясла № 9 да стане след като общинска администрация намери подходящо помещение за занималня на групата от ЦДГ „Звездица”, която е настанена в сградата на детска ясла № 9.

2. Увеличава числеността на децата в детските ясли  както следва:
Дневни  групи   –   от 15 до 25 деца
Седмични групи –  от  8  до 20 деца

3.Задължава Кмета на Общината да уведоми РЦЗ за увеличената численост на групите и местата в яслите.