Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1361 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Освобождава Искрен Илиев и Кристиян Вълчев като членове на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.
  2. Избира Елена Тодорова – началник-отдел „Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „Правни дейности“ и Мирослава Маркова – директор дирекция „Управление на собствеността“ за членове на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)