Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1361 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 16, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Освобождава арх. Симеон Рангелов, г-жа Елка Дочев и г-жа Борислава Братоева, като членове на Комисия по общинска собственост.
2. Избира арх. Живка Бучуковска, съгласно Заповед № ЧР 7/02.02.2015 г., г-н Асен Станчев, главен юрисконсулт и г-жа Анелия Георгиева, началник отдел „Общинска собственост“ за членове на Комисия по общинска собственост.
3. Освобождава г-жа Елка Дочева, като член на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.
4. Избира г-н Асен Станчев, главен юрисконсулт в Община Русе за член на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)