Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1361

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1361
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 36 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общински съвет Русе реши:

1. Утвърждава художествения проект за изработване на наградата “Плакет Русе”, предложен от Деян Никифоров.