Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1362

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1362
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28 от Наредба № 17 на ОбС – Русе Общински съвет – Русе , реши:

Удостоява с наградата “Почетен гражданин на град Русе” – посмъртно, Ицхак (Зико) Грациани за неговите изключителни заслуги за развитие и издигане на музикалната култура на град Русе  и като признание за цялостната му обществено-полезна дейност.