Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1365

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1365
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА на ОбС – Русе,  общинският съвет реши:

1. Освобождава Мариана Георгиева Маринова ЕГН 7303295315 като контрольор на МДОЗС ЕООД Русе
2. Избира за контрольор на МДОЗС ЕООД – Русе Върбинка Димитрова Генова, ЕГН 5001275336.