Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1368 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Отменя т.4 от Решение № 1189 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)