Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1368

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1368
Прието с Протокол №   62/06.07.2007 г.

    На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 3 и чл. 14 ал. 5 от ЗСП, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на задължението на  Йорданка Александрова Овчарова към НАП.