Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 137 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 32, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от седем години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 18,98 лв. за един кв.м изобразителна площ, без включен ДДС, както следва:

 1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №23 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната ивица, срещу „Рибарска колиба“;
 2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №130 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, бул. „Мидия Енос“, вдясно, преди кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“, по посока пътен възел „Охлюва“;
 3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №215 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв.м., с размери 1,35/5,25 м., в гр. Русе, бул. „Христо Ботев“, в затревения остров пред бензиностанция „Лукойл“;
 4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №44 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв.м., с размери 2 х 0,85/3,50 м., в гр. Русе, бул. „България“, в разделителната ивица, преди Дунав мост;
 5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №34-А от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв.м., с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, бул. „България“, вляво след бензиностанция „Шел“;
 6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №204 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, ул. „Тулча“, ул. „Потсдам“, в зелената площ;
 7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №195 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, Кръгово движение до Мототехника, в затревения остров;
 8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №199 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, бул. „Липник“, ул. „Никола Петков“, в тревната площ пред бл. „Иван Кръстев“;
 9. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №15 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната ивица;
 10. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №16 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната тревна ивица;
 11. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №220 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, бул. „Цар Освободител“, посока център, в зелената площ преди съществуващата бензиностанция/газстанция;
 12. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №221 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, в тревната площ на бул. „Мидия Енос“, посока пътен възел „Охлюва“, пред бл. „Дунавски строител“;
 13. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №203 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, по ул. „Никола Петков“, срещу Млечна кухня;
 14. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №136 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, Гаров площад, в затревената площ пред бл. „Русия“;
 15. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №202 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 2 х 4,00/3,00 м., в гр. Русе, в затревения остров между ул. „Никола Петков“ и ул. „Потсдам“;
 16. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №180 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, по бул. „Генерал Скобелев“, посока център, срещу ПМГ „Баба Тонка“;
 17. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №17 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, на входа от гр. София, в разделителната тревна ивица;
 18. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №133 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, бул. „Мидия Енос“, пред бл. „Машпроект“ и бл. „Дунавски строител“;
 19. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №34 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, бул. „България“, в разделителната ивица;
 20. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №183 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с рекламна площ над 3 кв. м, с размери 4,00/3,00 м., в гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“, до спирка срещу СБА;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)