Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 137

РЕШЕНИЕ № 137
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.197, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет, реши:

1. Дава съгласие за събаряне на жилищната сграда, частна общинска собственост с вход откъм ул. „Изола планина” № 2 в гр. Русе, предмет на АОС № 5141/2007 г.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира събарянето на жилищната сграда и разчистване на терена от отпадъци.