Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1370 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 от Устава на Асоциация Общински гори, Общинският съвет реши:

1. Избира Красимир Коев – Директор на ОП “Паркстрой – Русе” за упълномощен представител на Община Русе пред Асоциация Общински гори.
2. Избира Галина Барашка – Ръководител звено “Земеделски земи, мери, пасища, гори” при ОП “Паркстрой – Русе” за заместник упълномощен представител на Община Русе пред Асоциация Общински гори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)