Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1370

РЕШЕНИЕ № 1370
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2, т.3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, общинският съвет реши:

1. Обявява имот в гр.Русе по ул.”Доростол” № 45, ж.б.”Гривица” и представляващ помещения на І-вия етаж със застроена площ 176 кв.м., заедно с 6,293 % ид.части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж за публична собственост и го вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същия следва да се състави акт за публична общинска собственост.