Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1372 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 19 от Наредба № 1 на Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде удължен Договор от 26.11.2014 г. за наем на орехови култури, находящи се в землището на с. Николово, Община Русе, сключен между Община Русе и „Черешево Холидей“ ООД за срок до 04.12.2024 година.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише анекс към Договор от 26.11.2014 г. за наем на орехови култури, находящи се в землището на с. Николово, Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)