Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1373 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет, раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 7, ал. 5 и ал. 6, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от СОУ „Васил Левски”, гр. Русе, ул. „Гео Милев” №1, както следва:
1. Помещение от 37,50 кв. м., предназначено за учителски бюфет, намиращо се на втори етаж, корпус „Д“ в сградата на СОУ „Васил Левски” с начална месечна наемна цена – 124,00 лв. без включен ДДС.
2. Помещение от 15,00 кв. м., като книжарница, намиращо се на първи етаж, корпус „А“ в сградата на СОУ „Васил Левски” с начална месечна наемна цена – 35,10 лв. без включен ДДС.
3. Помещение от 18,50 кв. м., като стоматологичен кабинет, намиращо се на втори етаж, корпус „Д“ в сградата на СОУ „Васил Левски” с начална месечна наемна цена – 45,00 лв. без включен ДДС.

II. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе, ул. „Измаил“ №2, както следва:
1. Помещение от 9,00 кв. м., като книжарница, намиращо се на първи етаж в сградата на СОУПНЕ „Фридрих Шилер” с начална месечна наемна цена – 26,00 лв. без включен ДДС.
2. Помещение от 65,75 кв. м., като бюфет за ученическо хранене, намиращ се в сутерена на сградата на СОУПНЕ „Фридрих Шилер” с начална месечна наемна цена – 209,00 лв. без включен ДДС.
3. Помещение от 13,25 кв. м., като павилион за храни и закуски, намиращ се на първи етаж в сградата на СОУПНЕ „Фридрих Шилер” с начална месечна наемна цена – 51,00 лв. без включен ДДС.
III. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещение от 87,00 кв. м., като ученически бюфет, намиращ се в сутерена на корпус „А“ в сградата на ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4 с начална месечна наемна цена – 182,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)