Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1373

РЕШЕНИЕ № 1373
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.51, ал.3 от ЗФВС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

І. Да проведе конкурс за отдаване под наем на обект „Спортна зала за тенис на маса” , обособена част от общински спортен имот „Градски стадион”, АОС № 117/15.08.1995 г., състоящ се от:
1. Зала за тенис на маса – 360 кв.м.
2. Ниско тяло – сервизни помещения и треньорски стаи – 108 кв.м.
Общо: 468 кв.м.
ІІ. Да проведе конкурс за отдаване под наем на обект „Зала за бадминтон” обособена част от общински спортен имот в района на Захарна фабрика с АОС № 722/17.06.1996 г., състоящ се от:
1. Спортна зала – 499 кв.м.
2. Сервизни помещения и треньорски стаи – 185 кв.м.
Общо: 684 кв.м.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурса, да утвърди конкурсната документация, да издаде заповед и сключи договори.