Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1376

РЕШЕНИЕ № 1376
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура по продажба чрез конкурси на общински недвижими имоти в землището на с. Николово, местността „Дрибака”, представляващи имоти:
– АОС №4977/2007 г. за имот № 713 с площ 492 кв.м с начална конкурсна цена 547,30 лв.;
– АОС №4978/2007 г. за имот № 668 с площ 673 кв. м с начална конкурсна цена 748, 60 лв.;
– АОС №4979/2007 г.за имот № 663 с площ 489 кв. м с начална конкурсна цена 543,90 лв.;
– АОС №4980/2007 г. за имот № 634 с площ 466 кв. м с начална конкурсна цена 518,30 лв.;
– АОС №4981/2007 г. за имот № 632 с площ 504 кв. м с начална конкурсна цена 560, 60 лв.;
– АОС №4982/2007 г. за имот № 626 с площ 455 кв. м с начална конкурсна цена 506,10 лв.;
– АОС №4983/2007 г. за имот № 716 с площ 569 кв. м с начална конкурсна цена 632,90 лв.;
– АОС №4984/2007 г. за имот № 629 с площ 480 кв. м с начална конкурсна цена 533, 90 лв.;
– АОС №4985/2007 г. за имот № 584 с площ 272 кв. м с начална конкурсна цена 302, 50 лв.;
– АОС №4986/2007 г. за имот № 583 с площ 252 кв. м с начална конкурсна цена 280,30 лв.;
– АОС №4987/2007 г. за имот № 665 с площ 564 кв. м с начална конкурсна цена 727,50 лв.;
– АОС №4988/2007 г. за имот № 669 с площ 593 кв. м с начална конкурсна цена 764, 90 лв.;
– АОС №4989/2007 г. за имот № 631 с площ 519 кв. м с начална конкурсна цена 669,40 лв.;
– АОС №4990/2007 г. за имот № 590 с площ 450 кв. м с начална конкурсна цена 580,40 лв.;
– АОС №4991/2007 г. за имот № 659 с площ 451 кв. м с начална конкурсна цена 581,70 лв.;
– АОС №4992/2007 г. за имот № 630 с площ 507 кв. м с начална конкурсна цена 653,90 лв.;
– АОС №4993/2007 г. за имот № 616 с площ 491 кв. м с начална конкурсна цена 546,20 лв.;
– АОС №4994/2007 г. за имот № 662 с площ 478 кв. м с начална конкурсна цена 531,70 лв.;
– АОС №4995/2007 г. за имот № 552 с площ 583 кв. м с начална конкурсна цена 648,50;
– АОС №4996/2007 г. за имот № 570 с площ 556 кв. м; с начална конкурсна цена 618,50 лв.
– АОС №4997/2007 г. за имот № 664 с площ 536 кв. м с начална конкурсна цена 596,20 лв.;
– АОС №4998/2007 г. за имот № 661 с площ 485 кв. м с начална конкурсна цена 539,50 лв.;
– АОС №4999/2007 г. за имот № 599 с площ 1071 кв. м с начална конкурсна цена 1191,30 лв.;
– АОС №5000/2007 г. за имот № 693 с площ 500 кв. м с начална конкурсна цена 556,20 лв.;
– АОС №5001/2007 г. за имот № 715 с площ 824 кв. м с начална конкурсна цена 916,60 лв.;
– АОС №5002/2007 г. за имот № 666 с площ 480 кв. м с начална конкурсна цена 533,90 лв.;
– АОС №5003/2007 г. за имот № 614 с площ 422 кв. м с начална конкурсна цена 469,40 лв.;
– АОС №5004/2007 г. за имот № 566 с площ 550 кв. м с начална конкурсна цена 611,80 лв.;
– АОС №5005/2007 г. за имот № 614 с площ 433 кв. м с начална конкурсна цена 481, 60 лв.;
– АОС №5006/2007 г. за имот № 587 с площ 425 кв. м с начална конкурсна цена 472,80 лв.;
– АОС №5007/2007 г. за имот № 703 с площ 528 кв. м с начална конкурсна цена 587,30 лв.;
– АОС №5008 /2007 г.за имот № 597 с площ 399 кв. м с начална конкурсна цена 443,80 лв.;
– АОС №5009/2007 г. за имот № 595 с площ 451 кв. м с начална конкурсна цена 501,70 лв.;
– АОС №5010/2007 г. за имот № 660 с площ 467 кв. м с начална конкурсна цена 519, 50 лв.;
– АОС №5011/2007 г. за имот № 657 с площ 465 кв. м с начална конкурсна цена 517, 30 лв.;
– АОС №5012/2007 г. за имот № 620 с площ 521 кв. м с начална конкурсна цена 579,60 лв.;
– АОС №5013/2007 г. за имот № 625 с площ 450 кв. м с начална конкурсна цена 500,50 лв.;
– АОС №5014/2007 г. за имот № 621 с площ 452 кв. м с начална конкурсна цена 502, 70 лв.;
– АОС №5015/2007 г. за имот № 624 с площ 482 кв. м с начална конкурсна цена 536, 10 лв.;
– АОС №5016/2007 г. за имот № 622 с площ 476 кв. м с начална конкурсна цена 529,40 лв.;
– АОС №5017/2007 г. за имот № 623 с площ 493 кв. м с начална конкурсна цена 548,30 лв.;
– АОС №5018/2007 г. за имот № 712 с площ 479 кв. м с начална конкурсна цена 532,80 лв.;
– АОС №5019/2007 г. за имот № 613 с площ 436 кв. м с начална конкурсна цена 484, 90 лв.;
– АОС №5020/2007 г. за имот № 593 с площ 410 кв. м с начална конкурсна цена 456,00 лв.;
– АОС №5021/2007 г. за имот № 591 с площ 705 кв. м с начална конкурсна цена 784,20 лв.;
– АОС №5022/2007 г. за имот № 692 с площ 513 кв. м с начална конкурсна цена 574, 50 лв.;
– АОС №5023/2007 г. за имот № 619 с площ 523 кв. м с начална конкурсна цена 585,80 лв.;
– АОС №5024/2007 г.за имот № 618 с площ 436 кв. м с начална конкурсна цена 488,30 лв.;
– АОС №5025/2007 г. за имот № 594 с площ 405 кв. м с начална конкурсна цена 453,60 лв.;
– АОС №5026/2007 г. за имот № 598 с площ 587 кв. м с начална конкурсна цена 657,40 лв.;
– АОС №5027/2007 г. за имот № 670 с площ 461 кв. м с начална конкурсна цена 516, 30 лв.;
– АОС №5028/2007 г. за имот № 667 с площ 501 кв. м с начална конкурсна цена 561,10 лв.;
– АОС №5029/2007 г. за имот № 708 с площ 475 кв. м с начална конкурсна цена 532,00 лв.;
– АОС №5030/2007 г. за имот № 564 с площ 529 кв. м с начална конкурсна цена 592,50 лв.;
– АОС №5031/2007 г. за имот № 601 с площ 678 кв. м с начална конкурсна цена 759,40 лв.;
– АОС №5032/2007 г. за имот № 581 с площ 476 кв. м с начална конкурсна цена 533,10 лв.;
– АОС №5033/2007 г. за имот № 671 с площ 458 кв. м с начална конкурсна цена 513, 00 лв.;
– АОС №5034/2007 г. за имот № 553 с площ 343 кв. м с начална конкурсна цена 384,20 лв.;
– АОС №5035/2007 г. за имот № 589 с площ 464 кв. м с начална конкурсна цена 519,70 лв.;
– АОС №5036/2007 г. за имот № 610 с площ 468 кв. м с начална конкурсна цена 524,20 лв.;
– АОС №5037/2007 г. за имот № 567 с площ 490 кв. м с начална конкурсна цена 548,80 лв.;
– АОС №5038/2007 г. за имот № 658 с площ 408 кв. м с начална конкурсна цена 457,00 лв.;
– АОС №5039/2007 г. за имот № 568 с площ 422 кв. м с начална конкурсна цена 472,60 лв.;
– АОС №5040/2007 г. за имот № 551 с площ 603 кв. м с начална конкурсна цена 675,40 лв.;
– АОС №5041/2007 г. за имот № 550 с площ 424 кв. м с начална конкурсна цена 474,90 лв.;
– АОС №5042/2007 г. за имот № 571 с площ 431 кв. м с начална конкурсна цена 482,70 лв.;
– АОС №5043/2007 г. за имот № 569 с площ 561 кв. м с начална конкурсна цена 628,30 лв.;
– АОС №5044/2007 г. за имот № 709 с площ 503 кв. м с начална конкурсна цена 563,40 лв.;
– АОС №5045/2007 г. за имот № 572 с площ 462 кв. м с начална конкурсна цена 517,40 лв.;
– АОС №5046/2007 г. за имот № 596 с площ 544 кв. м с начална конкурсна цена 609,30 лв.;
– АОС №5047/2007 г. за имот № 554 с площ 473 кв. м с начална конкурсна цена 529,80 лв.;
– АОС №5048/2007 г. за имот № 556 с площ 512 кв. м с начална конкурсна цена 573,40 лв.;
– АОС №5049/2007 г. за имот № 592 с площ 436 кв. м с начална конкурсна цена 488, 30 лв.;
– АОС №5050/2007 г. за имот № 573 с площ 646 кв. м с начална конкурсна цена 723,50 лв.;
– АОС №5051/2007 г. за имот № 654 с площ 410 кв. м с начална конкурсна цена 459,20 лв.;
– АОС №5052/2007 г. за имот № 655 с площ 433 кв. м с начална конкурсна цена 485,50 лв.;
– АОС №5053/2007 г. за имот № 555 с площ 412 кв. м с начална конкурсна цена 461,40 лв.;
– АОС №5054/2007 г. за имот № 663 с площ 477 кв. м с начална конкурсна цена 534,20 лв.;
– АОС №5089 /2007 г.за имот № 627 с площ 542 кв. м с начална конкурсна цена 607,04 лв.;
– АОС №5090/2007 г. за имот № 628 с площ 532 кв. м с начална конкурсна цена 595,84 лв.;
– АОС №5091/2007 г. за имот № 656 с площ 484 кв. м с начална конкурсна цена 542,08 лв.;
– АОС №5092/2007 г. за имот № 653 с площ 429 кв. м с начална конкурсна цена 480,48 лв.;
– АОС №5093/2007 г. за имот № 651 с площ 458 кв. м с начална конкурсна цена 512,96 лв.;
– АОС №5094/2007 г. за имот № 652 с площ 693 кв. м с начална конкурсна цена 776,16 лв.;
– АОС №5095/2007 г. за имот № 694 с площ 423 кв. м с начална конкурсна цена 473,76 лв.;
– АОС №5096/2007 г. за имот № 649 с площ 453 кв. м с начална конкурсна цена 507,36 лв.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на конкурсите, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилите конкурсите, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договори с лицата, спечелили конкурсите.