Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1381 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 59, чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява подписания Меморандум за сътрудничество между Община Русе и Българската академия на науките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)