Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1384

РЕШЕНИЕ № 1384
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98 “А” и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява “План- схема на газопроводна разпределителна мрежа към регулационен и застроителен план на гр. Мартен, община Русе, одобрен със заповед № 128 от 23.04.1986 г. на Общински народен съвет- Русе”.