Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1386

РЕШЕНИЕ № 1386
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Въз основа на доклада на Националната комисия за независим мониторинг на въздействието на неблагоприятните климатични събития в земеделието и резултатите от извършените проверки на място от дирекция „Земеделие и гори” по заявления на земеделските производители пострадали от сушата общинският съвет задължава Кмета на Общината на основание чл.49(1) от Закона за бедствия и аварии да обяви бедствено положение на територията на Община Русе.