Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1387

РЕШЕНИЕ № 1387
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, Общинският съвет реши:

1. Отменя Правилник за реда и условията за финансиране на художествени проекти в сферата на изкуството и културата, приет с решение № 301/16.07.2004 г. на Общинския съвет
2. Приема Правила за реда и условията за финансиране на художествени проекти.