Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1388 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и т. 23 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Освобождава д-р Иван Христов Стоянов като член на Постоянната комисия по Земеделие и екология, като на негово място избира Светлозар Георгиев Симеонов.
2. Освобождава д-р Пламен Георгиев Станев като член на Постоянната комисия по Бюджет и финанси, като на негово място избира Светлозар Георгиев Симеонов.
3. Освобождава д-р Иван Христов Стоянов като член на Постоянната комисия за Здравеопазване и социална политика, като на негово място избира д-р Пламен Георгиев Станев.
4. Освобождава д-р Иван Христов Стоянов като член на Комисията по асистирана репродукция, като на негово място избира д-р Пламен Георгиев Станев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)