Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1388

РЕШЕНИЕ № 1388
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС, чл.10, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС- Русе, Общинският съвет реши:

1. Предоставя на ОП „Спортни имоти” безвъзмездно право на управление на новоизградения футболен терен в двора на спортно училище „Майор Ат. Узунов” – гр.Русе.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по контрола за изпълнението на проекта.