Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1389

РЕШЕНИЕ № 1389
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1 и чл. 28 от Наредба № 17 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява с наградата “Почетен гражданин на град Русе”:
Леон Даниел за неговите изключителни заслуги за развитие и издигане на престижа на гр. Русе като значим културен център;
Венцеслав Николов за неговите изключителни заслуги за развитие и издигане на престижа на гр.Русе като значим музикален и културен център.