Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 139 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.1, т.2 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

            Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Русе“ Ива Бончева Чавдарова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)