Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1390

РЕШЕНИЕ № 1390
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на публично задължение по ЗМДТ – пътен данък, на Звезделина Иванова Кънева от с.Просена, община Русе, ул. Ив.Вазов № 22.