Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1391

РЕШЕНИЕ № 1391
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Потвърждава Решение № 1360 по Протокол № 62/06.07.2007 г. на Общински съвет – Русе.