Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1392 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 5 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Русе” професор Ангел Пенчев Тотев за изключителни постижения в областта на спортния живот на Община Русе и спечелени високи държавни отличия в областта на спорта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)