Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1392

РЕШЕНИЕ № 1392
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8.пр.1 и т.10 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.7 от ТЗ, във връзка с чл.10, ал.1, т.15 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Променя Решение №1347/06.07.2007 г., както следва:

1. Дава съгласие “Изкуство–ДВ” ЕООД да ползва банков кредит в размер на 40 000 € (80 000 лева) срещу ипотека на административната сграда на дружеството със застроена площ 418 кв. м., намираща се на ул. „Адмирал Рождественски” №2.
2. Упълномощава управителя на “Изкуство – ДВ” ЕООД да сключи договор за банков кредит и учреди договорна ипотека на административната сграда на дружеството със застроена площ 418 кв. м., намираща се на ул. „Адмирал Рождественски” №2 с банка с най-изгодни условия в размер на 40 000 € (80 000 лева).