Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1393

РЕШЕНИЕ № 1393
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Приема информация за наличието на незаконно строителство в Парка на младежта и задължава кмета на Община Русе да предприеме всички действия за прилагане на ЗУТ и внесе доклад за тях в Общински съвет – Русе в срок от два месеца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/