Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1394

РЕШЕНИЕ № 1394
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 и във връзка с чл. 44, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Русе реши:

1. Приема информация за неизпълнените решения и задължава кмета на общината да внесе информация за надстрояване до „ДКЦ – 1” ЕООД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/