Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1395

РЕШЕНИЕ № 1395
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

       

1.                     Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, както следва:

 
 

№ на ПИ

местност
ползвател
стойност в лв
1.
351
Гълъбец

Н-ци на Атанас Великов Атанасов

144,61
2.
507
Гълъбец

Кънчо Данев Мутафов

155,14
3.
142
Астарджийка

Яна Върбанова Горанова

342,18
4.
346
Астарджийка

Петър Колев Кънчев

276,77
5.
1504
Камусчията

Иван Митов Иванов

382,91
6.
1505
Камусчията

Свилен Филипов Иванов

423,58
7.
1506
Камусчията

Атанас Георгиев Георгиев

413,17
8.
1517
Камусчията

Димитър Йосифов Иванов

496,50
9.
1518
Камусчията

Величка Атанасова Петрова

459,30
10.
1519
Камусчията

Петър Стоянов Петков

408,70
11.
1520
Камусчията

Стефан Йорданов Мандов

376,96
12.
3
Караорман

Райко Иванов Кръстев

93,29
13.
5
Караорман

Петър Лазаров Топалов

110,27
14.
20
Капаклийка

Петър Каменов Горанов

192,83
15.
21
Караорман

Стоян Кирилов Неделчев

85,68
16.
23
Караорман

Марин Георгиев Флоров

117,39
17.
24
Караорман

Акиф Акифов Хасанов

93,55
18.
25
Караорман

Йордан Тодоров Георгиев

91,36
19.
26
Караорман

Доца Тодорова Петрова

93,18
20.
27
Караорман

Райна Крумова Даскалова

93,18
21.
28
Караорман

Иван Йорданов Николов

96,46
22.
29
Караорман

Атанас Ненков Атанасов

107,20
23.
32
Караорман

Иван Стоянов Цонев

100,47
24.
34
Караорман

Гьоко Маринов Гьоков

97,27
25.
35
Караорман

Яким Труфанов Якимов

100,09
26.
37
Караорман

Георги Панайотов Божков

119,51
27.
38
Караорман

Христо Стефанов Матев

113,29
28.
40
Караорман

Славка Петрова Йорданова

97,27
29.
41
Караорман

Станю Цонев Станев

104,05
30.
50
Караорман

Николай Димитров Симеонов

142,30
31.
52
Караорман

Стефан Петков Станчев

89,00
32.
53
Караорман

Петър Георгиев Петров

91,77
33.
54
Караорман

Георги Стойчев Савов

86,70
34.
55
Караорман

Минчо Иванов Минчев

91,09
35.
166
Караорман

Недялко Бобев Петков

103,19
36.
167
Караорман

Магда Трифонова Кадийска

92,64
37.
169
Караорман

Н-ци на Трифон Мицов Тодоров

132,31
38.
170
Караорман

Ангел Йорданов Ангелов

97,19
39.
171
Караорман

Венетка Великова Петкова

94,82
40.
125
Люляците

Методи Върбанов Димитров

142,16
41.
129
Люляците

Н-ци на Емануилка Стоян. Куцарова

122,27
42.
132
Люляците

Станчо Ганев Илиев

118,37