Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 14 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 14
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода април 2011 г. – октомври 2011 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!