Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1405

РЕШЕНИЕ № 1405
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 и 4 от ЗЛЗ, общинският съвет реши:

1. Продължава договора за управление за тригодишен период на управителя на „Център по дентална медицина 1 Русе” ЕООД д-р Цветанка Доганова.