Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1406

РЕШЕНИЕ № 1406
Прието с Протокол № 64/14.09.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за участие на Община Русе в програмата на проект „Красива България” през 2008 г.