Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 141 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и 9 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинския съвет – Русе реши:

  1. Предлага на Президента на Република България да не опрости публичното вземане по Молба за опрощаване с вх. № 94-05-24/31.07.2019г., което държавата има спрямо М. И. В.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)