Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 141

РЕШЕНИЕ № 141
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.т. 1, 6 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2.; чл.21, ал.1 от Наредба №7, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем за срок от четири години на части от терени ПОС, за поставяне на:

1. Павилион за продажба на вестници и списания на ул. “Ангел Кънчев” и ул. „Муткурова” /точка №50 от схемата /, с площ – 3,15кв.м. и начална наемна цена 35,00лв. , определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
2. Павилион за продажба на вестници и списания в ж.к.“Чародейка”, ул. „Тодор Икономов”, срещу пазара, /точка №59 от схемата /, с площ – 4,00кв.м. и начална наемна цена 35,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2. 3. Павилион за продажба на вестници и списания на пл.”Свобода”, ул. “Райко Даскалов”, / точка 483 от схемата/, с площ – 1,56кв.м. и начална наемна цена 28,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2
4. Павилион №15 от схемата за цветен пазар пред Операта, елемент на зона „Б”, с площ – 6,00кв.м. и начална наемна цена – 100,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2.
ІІ. Дава съгласие да бъде проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от четири години на част от терен ПОС, за поставяне на:
5. Павилион с предназначение за работилница, за реставрация на паметници в ж.к.“Здравец-изток”, ул. „Рига” и ул. „Котовск” / т.128 от схемата/, с площ – 61,50кв.м. и начална наемна цена 190,00лв. , определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
6. Павилион за продажба на вестници на ул. „Дондуков Корсаков”, ъгъла с бул. „Скобелев”, кв.115 с площ – 1,44кв.м. и начална наемна цена 16,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по точка І. и търг по т. ІІ. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили търга и конкурса.
Срок на договорите, съгласно точка І. и т.ІІ